05.11.2020


Оголошення про проведення громадських слухань з обговорення генерального плану с. Вовківка Вовківської сільської ради
Кегичівського району Харківської області 

 

     Шановні мешканці с. Вовківка!

                 (повідомлення про проведення громадських слухань)

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про планування і забудову територій», Закону України «Про архітектурну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» сільською радою за участю зацікавлених осіб планується провести громадські слухання щодо розгляду проекту містобудівної документації – генерального плану села Вовківка з метою визначення цільового призначення з відображенням існуючого функціонального використання земельних ділянок та формування принципів планувальної організації забудови території населеного пункту.

Проект генерального плану розроблено ТОВ «Компанія ГІСАПР».

Дане повідомлення є підставою для подання пропозицій та зауважень з питань формування принципів планувальної організації забудови території населеного пункту, будівництва господарських та адміністративних споруд та інше (подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил).

Генеральний план населеного пункту с. Вовківка – містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Мета містобудівної документації (генерального плану села Вовківка) на місцевому рівні: визначення допустимих видів забудови територій, забезпечення охорони навколишнього середовища, збереження культурної спадщини, виділення територій для розміщення житла тощо.

Генеральний план села Вовківка містить графічні та текстові матеріали.

Відомості про замовника та розробника містобудівної документації на місцевому рівні «Генеральний план села Вовківка».

Замовник: Вовківська сільська рада Кегичівського району Харківської області.
Розробник: ТОВ «Компанія ГІСАПР».

Інформація про місце та строки ознайомлення з проектом містобудівної документації.

З містобудівною документацією «Генеральний план села Вовківка» можна ознайомитися у строк з 04 листопаду 2020 року по 05 грудня 2020 року (включно) у приміщенні Вовківської сільської ради за адресою: вул. Центральна ,1 с.Вовківка Кегичівський район,Харківська область , тел.: (057)552-41-37 , або на офіційному веб-сайті Кегичівської РДА .

Демонстраційний матеріал містобудівної документації буде розміщено з 04 листопаду 2020 року по 05 грудня 2020 року (включно) в приміщенні Вовківської сільської ради за адресою: вул. Центральна ,1 с.Вовківка Кегичівський район,Харківська область.

Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій:

Зауваження та пропозиції приймаються від фізичних та юридичних осіб у строк з 04 листопаду 2020 року по 05 грудня 2020 року (включно) Вовківською сільською радою, відповідно до Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого Постановою КМУ № 555 від 25.05.2011 року.

Поштою на адресу: 64041, вул. Центральна,1 с.Вовківка Кегичівський район, Харківська область.

Інформація про результати проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів до проекту містобудівної документації на місцевому рівні «Генеральний план села Вовківка», буде розміщена на офіційному веб-сайті Кегичівської РДА .

Відповідальна особа – Зінченко Наталія Миколаївна.